VAKKEN

Onder de kopjes, Photoshop en Brand Design vind je opdrachten die ik voor de vakken op school heb moeten inleveren.